Mijn koers

Iedere leerling op SBO de Sluis ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op basis van zijn eigen interesses. In ons onderwijs sluiten we daar zo goed mogelijk bij aan, door maatwerk te bieden. Vanaf groep 5 hebben alle leerlingen een eigen tablet, wat hierbij een uitstekend hulpmiddel is. Door middel van een digitaal portfolio hebben de leerlingen inzicht in hun eigen ontwikkeling en kunnen zij zelf hun doelen stellen.

Iedere leerling heeft een eigen stip aan de horizon en een eigen vaarroute ernaartoe.
Tijdens de reis op een boot wordt een logboek bijgehouden. Nadat koers is gezet richting de eindbestemming wordt materiaal verzameld van alle reisdoelen die behaald zijn.