Mijn koers

Rekenen op SBO De Sluis doe je niet uit een boekje. Bij het leren rekenen werken we vanuit het aansluiten bij de belevingswereld we laten kinderen het doen, voelen en ervaren.

We doen ons best om kinderen altijd te betrekken bij het rekenen door middel van aansprekende thema’s en materialen, waardoor zij de verbinding leggen met daar waar ze rekenen tegenkomen in de wereld om hen heen.

Kinderen leren bij ons door praktisch te werken. Ieder kind een eigen leerroute passend bij het kind, intelligentie, werk/leertempo en uitstroomniveau. Niet vanuit kale sommen, maar vanuit een werkelijke situatie. We willen de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen laten opdoen, zodat zij plezier krijgen in wat zij doen.

Het is van groot belang dat de betrokkenheid van de kinderen zo hoog mogelijk te houden. Hoge betrokkenheid levert energie, motivatie en blije kinderen op. Dit is een prachtige manier om tot effectief leren te komen. Bij het praktische handelen heeft begripsvorming een hoge prioriteit.