Mijn toekomst

Door het aanbieden van onderzoekend en ontwerpend onderwijs laten we het leeraanbod aansluiten bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen. Ons doel is om kinderen de juiste bagage mee te geven om succesvol te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij. Door onderzoekend en ontwerpend onderwijs te bieden, leren de leerlingen toekomstgerichte, 21eeuwse vaardigheden.

Het navigeren met een boot is complexer geworden door ontwikkelingen op het gebied van informatie, communicatie en technologie. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van de bemanning op het schip.