Over ons

De Sluis wil voor elke leerling een leerplek zijn waar hij of zij zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol hebben.

We willen onderwijs bieden waarbij gewerkt wordt aan de relatie, competentie en autonomie van het kind met specifieke onderwijsbehoeften. Onze uitgangspunten daarbij zijn hoge maar realistische verwachtingen. Wij doen dat door middel van adaptief en betekenisvol onderwijs waarbij wordt uitgegaan van de individuele talenten van het kind. De professionals helpen kinderen inzicht te geven in hun ontwikkeling en drijfveren zodat ze gemotiveerd zijn om te leren en te ontwikkelen. Door het kind mede-eigenaar te maken van zijn/haar eigen ontwikkeling komt optimaal maatwerk tot stand.

Door het inzetten van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ willen we op de Sluis het leren aan laten sluiten bij persoonlijke behoeftes van leerlingen. Het gaat erom dat kinderen in een rijke en realistische context de kans krijgen hun eigen leerweg vorm te geven die aansluit bij hun belangstelling.

Dit wordt begeleid door gepassioneerde, goed opgeleide professionals die plezier hebben in hun werk en die met een ander oog naar onderwijs durven en mogen kijken.