Wij samen

SBO de Sluis wil voor elke leerling een leerplek zijn waar hij of zij zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Wij doen er als schoolteam alles aan om een veilige leeromgeving te creëren, waarin voorspelbaarheid en een positieve grondslag de basis vormt. Wij werken intensief samen met ouders om elke leerling zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Wij zien ouders als de experts met betrekking tot kennis over de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast werken we intensief samen met externe betrokkenen zoals kinderopvang, jeugdhulpverlening en -welzijn om een krachtige leer- en ontwikkelomgeving te creëren.

Varend op een zeilboot is samenwerking en communicatie met andere betrokkenen op en rondom het water belangrijk.