Ons aanbod

Onze missie

Leerlingen die bij ons van school gaan weten wat ze kunnen, zijn zelfredzaam en kunnen samenwerken en samenleven met anderen!

SBO de Sluis is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Dit betekent dat we open staan voor iedere leerling, ongeacht achtergrond of afkomst. Open staan voor iedere leerling, betekent voor ons ook dat wij werken vanuit oprechte aandacht en liefde voor iedere leerling in een warm en welkom klimaat. Dit doen wij in samenwerking met ouders en (externe) partners.

Competentie, autonomie en relatie zijn de pijlers van ons onderwijs.

Onze visie

SBO de Sluis wil voor elke leerling een plek zijn waar ze zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanuit verbinding werken we samen aan vertrouwen in, en kennis over, het eigen kunnen.

Doormiddel van een positieve pedagogische aanpak willen we met leerlingen, ouders en externen kijken naar wat kinderen wel kunnen. Zo geven wij onderwijs op maat.

Welbevinden is een belangrijke waarde op onze school. Als leerlingen zich goed voelen zijn ze gemotiveerd, komen ze tot ontwikkeling en durven en leren zij zich te uiten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, onafhankelijk van de leerkracht, keuzes leren maken en zelfstandig kunnen werken. Zo leren we leerlingen zelfredzaam te worden.

Wij geven ons onderwijs vorm in realistische en betekenisvolle situaties, waarbij handelend en praktisch leren (bewegen, werken met materiaal, ervaren, voelen en zien) een belangrijke plek inneemt.

Onze aanpak

Wij willen een leerplek zijn waar elke leerling zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Onze leerlingen hebben een veilige, voorspelbare en uitnodigende omgeving nodig waarin zij tot ontwikkeling kunnen komen. Een omgeving die de onderwijsleersituatie verduidelijkt. Voorspelbaarheid en structuur zorgen voor een veilig gevoel en welbevinden. Pas dan kan een leerling tot ontwikkeling komen. Vanuit onze pedagogische aanpak zorgen wij voor maatwerk op het gebied van didactiek.

De leerkrachten plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. Ook zorgen de leerkrachten ervoor dat hun lessen aansluiten bij het beoogde uitstroomniveau voor het Voortgezet Onderwijs en de doelen voor de leerling.

Actueel

Agenda

Zwarteweg 120
8017 AZ Zwolle
T: 038 – 45 36 123
E: administratie@sbo-desluis.nl