SBO de Sluis wil voor elke leerling een plek zijn waar ze zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vanuit verbinding werken we samen aan vertrouwen in, en kennis over, het eigen kunnen.

Doormiddel van een positieve pedagogische aanpak willen we met leerlingen, ouders en externen kijken naar wat kinderen wel kunnen. Zo geven wij onderwijs op maat.

Welbevinden is een belangrijke waarde op onze school. Als leerlingen zich goed voelen zijn ze gemotiveerd, komen ze tot ontwikkeling en durven en leren zij zich te uiten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, onafhankelijk van de leerkracht, keuzes leren maken en zelfstandig kunnen werken. Zo leren we leerlingen zelfredzaam te worden.

Wij geven ons onderwijs vorm in realistische en betekenisvolle situaties, waarbij handelend en praktisch leren (bewegen, werken met materiaal, ervaren, voelen en zien) een belangrijke plek inneemt.