Gezonde school

Als school vinden wij het belangrijk kinderen niet alleen rekenen en taal te leren. Wij vinden het ook onze taak om kinderen wegwijs te maken in de wereld. Daarom geven we wereldoriëntatie, hebben we het Sluishuis, gaan wij op kamp en schoolreisje en maken wij culturele uitstapjes. Gezonde voeding (en gezond bewegen) is daar een onderdeel van.

We doen daarom de volgende dingen:

  • Twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht vanaf groep 3
  • Twee keer per week pleinspelen in de pauze
  • Vanaf groep 2 geven we lessen Rots en water https://sbo-desluis.nl/onderwijsaanbod/rots-en-water/
  • Elk jaar geven we een serie lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit met behulp van de methodiek Kriebels in je buik (voor SO)
  • In samenwerken met het jeugdeducatiefonds verzorgen we fruit en lunch op school

Tenslotte vinden we het belangrijk dat we met elkaar dingen vieren. Dus bij de verjaardag van uw kind mag er getrakteerd worden. Ook op feestdagen zoals sinterklaas, Kerst en Pasen zorgt de school (met mate) voor zoetigheid passend bij het feest.