Naschoolse activiteiten van SBO de Sluis 

SBO de Sluis wil een laagdrempelige omgeving voor gezinnen. Door meer en beter samen te werken met gezinnen en ze meer in de school te verwelkomen kunnen we beter signaleren en preventiever werken.  We willen alle kinderen een gelijke kans geven om een zinvolle vrijetijdsbesteding te hebben. Door het verzorgen van een breed aanbod aan activiteiten werken we aan talentontwikkeling en draagt SBO de Sluis bij aan het zelfstandig functioneren van de kinderen in de maatschappij. Dit zijn ook talenten die niet perse in het schoolse aanbod naar voren komen. Alle kinderen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan onze naschoolse activiteiten, ongeacht hun thuissituatie. Om een goed en breed naschools aanbod te verzorgen werken wij samen met partners buiten de school. Samen met hen wisselen wij kennis uit en verbinden we de schoolse wereld van de kinderen aan hun thuiswereld. Zo wordt de kloof tussen thuis en school kleiner. 

Samen voor een stevige basis

In januari 2022 is SBO de Sluis in samenwerking met de gemeente begonnen met aan het realiseren van naschoolse activiteiten. Door preventief te werken willen we kinderen alle kansen bieden om zich breed te ontwikkelen.  Kinderen kunnen deelnemen aan een breed scala aan activiteiten, waarbij ze als dat mogelijk is, doorstromen naar een vereniging.  

Tjalda Greevink is de projectleider, dit houdt in dat ze verantwoordelijk is voor de inhoud. Judith Schilderman is de uitvoerend coördinator, ze is verantwoordelijk voor de uitvoering en de administratie. 

Doel naschoolse activiteiten 

SBO de Sluis heeft als doel dat naschoolse activiteiten zorgen voor meer kansengelijkheid, preventie, oudercontact en talentonwikkeling. We kunnen meer inspelen op de algehele ontwikkeling van het kind, doordat we het hele kind zien (Whole Child Approach).