Stage op SBO de Sluis!

Op SBO de Sluis zitten kinderen met leer- en of gedragsproblemen, spraak- en taalproblemen en kinderen die ondersteuning behoeven in de sociaal emotionele ontwikkeling. Enthousiaste kinderen die net wat extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Wij zoeken stagiaires die het een leuke uitdaging vinden om kleine groepjes leerlingen te begeleiden en de leerkrachten te ondersteunen met de dagelijkse gang van zaken. Wij bieden jou ruimte om te werken aan je persoonlijke leerdoelen en jezelf verder te ontwikkelen.

Je komt terecht in een groot, gezellig en divers team. Het team bestaat uit ervaren leerkrachten, onderwijsassistenten, Intern Begeleiders en een orthopedagoog. Tevens is er binnen de school veel expertise aanwezig, waaronder fysiotherapie, taalspecialisten en maatschappelijk werk.

Je bent onderdeel van een leerteam in de school. Binnen het leerteam doe je met een groep studenten onderzoek naar vragen die er liggen binnen de school. Deze opdracht voer je uit onder begeleiding en is een mooie verrijking voor je stage.

Ben je geïnteresseerd, mail dan naar: m.vanwoerkom@ooz.nl of bel 038-4536123