Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad waarin 3 ouders en 3 leerkrachten zitten. De medezeggenschapsraad praat mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een voor een periode van drie jaar gekozen uit ouders en uit de teamgeleding.

Activiteitencommissie/ouderraad (OR)

Elk schooljaar worden er op school meerdere activiteiten georganiseerd. Bij sommige van deze activiteiten is hulp van ouders heel fijn. De evenementen worden door onze collega Judith georganiseerd samen met ouders en andere collega’s. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een activiteitenkalender mee waarop u in kunt vullen bij welke activiteit u kunt helpen.