Onze zorg

Op de Sluis is veel expertise aanwezig om extra ondersteuning te bieden. Deskundigen en specialisten werken intensief samen om kinderen extra ondersteuning te bieden op verschillende niveaus:

Orthopedagoog

Begeleiding van de leerkracht (en dus van de groep), door de orthopedagoog.
Lees meer >

Logopedist

Begeleiding van de individuele leerling door de logopedist.
Lees meer >

Schoolmaatschappelijk werker

Contact en ondersteuning van ouders en leerkrachten in het vinden van een goede omgang met het kind door schoolmaatschappelijk werk.
Lees meer >

Specialisten

Specialisten die de kwaliteit van het onderwijs monitoren en borgen, en hierin een inspiratiebron zijn. Op de Sluis is een een taal-, reken- en gedragsspecialist aanwezig.
Lees meer >