Ouderbetrokkenheid

Het team van SBO de Sluis vindt het belangrijk om ouders intensief te betrekken bij de ontwikkeling van en het onderwijs aan hun kind. Om het samenwerken zo optimaal mogelijk te laten verlopen en de ouderbetrokkenheid te vergroten hebben teamleden telefonisch, via mail, via Parro in persoon regelmatig contact met ouders.

Drie maal per jaar zijn er voortgangsgesprekken tussen de leerling, de ouder en de leerkracht.

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen en helpen elkaar hierbij: zij zijn elkaars partner in de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De relatie met de ouder kenmerkt zicht door een open en respectvolle communicatie op basis van gelijkwaardigheid.

Op deze manier zorgen we er samen voor dat alle kinderen zich prettig voelen en zich kunnen ontwikkelen!