Onderwijs

De Sluis is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen in het basisonderwijs die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben bij het bereiken van het gewenste niveau, zijn welkom aan boord van de Sluis.

Aan boord bepalen de leerlingen hun eigen koers. Vanaf groep 5 heeft elke leerling een eigen tablet. Deze tablet maakt het mogelijk om maatwerk te bieden, zodat elke leerling optimaal kan ontwikkelen. Het digitaal portfolio geeft de leerlingen zicht in hun eigen ontwikkeling.

Nadat de koers is bepaald, start de ontdekkingstocht. SBO de Sluis biedt onderzoekend en ontwerpend onderwijs. De leerlingen worden uitgedaagd om samen actief op onderzoek te gaan. De leerkrachten sluiten aan bij de interesses en belevingswereld van de leerlingen.

De bemanning van de Sluis bestaat uit pedagogisch sterke leerkrachten met daaromheen een team met specialisten, die kiezen voor de positieve benadering. Samen zorgen wij voor een veilige en betekenisvolle omgeving, waar de leerling zichzelf mag én kan zijn.

Wij bieden verschillende arrangementen aan, om binnen ons onderwijs kinderen met een specifieke hulpvraag extra te ondersteunen. Bekijk onze arrangementen om te ontdekken hoe wij dit doen.