Arrangementen

Er zijn kinderen die een meer specifieke begeleiding nodig hebben en zich beter kunnen ontwikkelen op een SBO school als de onze. Bij ons zijn de groepen kleiner en is het onderwijs nog meer afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van de kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Wij bieden verschillende arrangementen aan op het gebied van leerproblemen, spraak- en taalproblemen, sociale en emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.