Gedragsproblemen

Expertise in de klas:
Alle leerkrachten hebben veel kennis en zijn vaardig in het omgaan met sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. In het lesrooster is extra tijd ingeroosterd om te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Expertise in de school:
Ons onderwijs heeft een belangrijke focus op het bieden van structuur en een zeer positief pedagogisch klimaat. Op school is een orthopedagoog, intern begeleiders en gedragsspecialisten werkzaam waar ouders en leerkrachten een beroep op kunnen doen voor ondersteuning en begeleiding van de leerlingen.
Bekijk onze zorg

Samenwerkingspartners:
De school werkt samen met ouders, verwijzers en /of behandelaars.
Bekijk onze samenwerkingspartners