Leerproblemen

Expertise in de klas:
Als SBO school besteden wij in verhouding veel tijd aan de didactische vakken zoals rekenen, taal en lezen. We focussen ons op het voorkomen, afnemen of opheffen  van leerachterstanden. Als een leerling op een bepaald vak meer problemen heeft dan op andere vakken kan er voor gekozen worden om de leertijd voor dit vak te intensiveren. De leerling zal intensief ondersteund/ begeleid worden in de klas. Als dit niet het gewenste resultaat heeft krijgt de leerling in een kleine groep, periodiek intensieve begeleiding. De leerkrachten zijn vaardig in het geven van gedifferentieerd onderwijs en hebben basiskennis en zijn vaardig in het omgaan met leerlingen met leerproblemen.

Expertise in de school:

Op school zijn een orthopedagoog, intern begeleiders, didactisch coach, rekenspecialisten en taalspecialisten aanwezig waar leerkrachten een beroep op kunnen doen voor ondersteuning en begeleiding van de leerlingen.
Bekijk onze zorg

Samenwerkingspartners:
De school werkt samen met verwijzers en /of behandelaars zoals Braams (lezen), logopedie en fysiotherapie.
Bekijk onze samenwerkingspartners