Logopedist

Op de Sluis werkt één logopedist. Leerlingen van de onderbouw en de middenbouw komen in aanmerking voor een logopedisch  onderzoek. Leerlingen uit de bovenbouw worden,  indien noodzakelijk,  aangemeld door de intern begeleider.

De logopedist onderzoekt kinderen op het gebied van adem en stem, spraak en taal, mondmotoriek en luistervaardigheden. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of leerlingen logopedie nodig hebben. De logopedist heeft regelmatig overleg met de intern begeleider en de groepsleerkrachten.

Verder is de logopedist betrokken bij het mondelinge taalonderwijs in de groepen en geeft zij leesbegeleiding in kleine groepen.