Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker probeert een brug te slaan tussen het kind, de ouders, de school en allerlei zorginstellingen. Uitgangspunt hierbij is het kind bij wie de ontwikkeling niet goed verloopt. De schoolmaatschappelijk werker richt zich natuurlijk op de ouders die zorgen voor de omstandigheden waarin het kind opgroeit en op de leerkrachten die dagelijks met het kind werken. Het is hierbij de bedoeling om zowel ouders als leerkrachten te ondersteunen in het vinden van een goede omgang met het kind.

De schoolmaatschappelijk werker heeft helaas niet de mogelijkheid om ouders langdurig te begeleiden. Als er meer hulp gewenst is verwijst zij door naar andere instellingen voor hulpverlening.

Naast al deze taken vervult de schoolmaatschappelijk werker ook een rol bij meer algemene activiteiten zoals het informeren van leerkrachten en ouders ten aanzien van opvoedingsvraagstukken, het deelnemen aan buurtnetwerken jeugdhulpverlening, het verzorgen van scholing en/of cursussen voor leerkrachten en ouders.