Spraak- en taalproblemen

Expertise in de klas:
Leerlingen met spraak- en/ of taalproblematiek hebben zeer waarschijnlijk meer onderwijstijd nodig voor het lees- en/ of taalonderwijs. In de klas, buiten de klas of thuis zal hier tijd voor vrij worden gemaakt en krijgt de leerling extra of aanvullend materiaal om te oefenen. Tijd hiervoor wordt waar mogelijk vrijgemaakt door minder op andere vakken in te zetten. De leerkrachten zijn vaardig in het geven van gedifferentieerd taalonderwijs en beheersen (t/m groep 5) de spreekbeeldgebaren die gehanteerd worden.

Expertise in de school:
De logopediste van de school heeft de expertise om de problematiek in kaart te brengen en leerkrachten te coachen bij het omgaan met spraak-taalproblematiek en/of slechthorendheid.
Bekijk onze zorg

Samenwerkingspartners:
De school werkt samen met verwijzers en /of behandelaars m.b.t. de spraak-taalproblematiek en/of de slechthorendheid. Voor slechthorende leerlingen geldt dat er goed overleg moet zijn met het audiologisch centrum en de ouderbegeleider.
Bekijk onze samenwerkingspartners